0
پیش بینی ورزشی
پیش بینی زنده
نتایج زنده
پوکر آنلاین
پاسور
تخته نرد
انفجار
بازی انفجار
کازینو آنلاین
پشتیبانی
راهنما
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد بازی انفجار انفجار پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
World
Online Live League
Jack Vincent
۳
۴
Lee Shewan
Finished
۱۳:۰۵
Matthew Dennant
۴
۲
Michael Warburton
Finished
۰۱:۳۵
Lee Evans
۴
۳
Andreas Harrysson
Finished
۰۱:۵۵
Jamie Kelling
۴
۳
Matthew Dennant
Finished
۰۲:۲۰
Michael Warburton
۴
۲
Lee Evans
Finished
۰۲:۴۰
Andreas Harrysson
۲
۴
Jamie Kelling
Finished
۰۲:۴۵
Matthew Dennant
۴
۱
Lee Evans
Finished
۰۳:۰۵
Michael Warburton
۰
۴
Andreas Harrysson
Finished
۰۳:۲۰
Lee Evans
۴
۲
Jamie Kelling
Finished
۰۴:۰۰
Jamie Kelling
۰
۴
Michael Warburton
Finished
۰۴:۱۵
Andreas Harrysson
۲
۴
Matthew Dennant
Finished
۰۴:۱۵
Lisa Ashton
۴
۲
Jacques Labre
Finished
۱۳:۲۵
Richie Parkin
۲
۴
Joshua Richardson
Finished
۱۳:۴۰
Jacques Labre
۴
۰
Jack Vincent
Finished
۱۴:۰۰
Lee Shewan
۲
۴
Joshua Richardson
Finished
۱۴:۱۵
Lisa Ashton
۴
۱
Richie Parkin
Finished
۱۴:۳۵
Joshua Richardson
۱
۴
Jacques Labre
Finished
۱۴:۵۰
Jack Vincent
۲
۴
Lisa Ashton
Finished
۱۵:۱۰
Richie Parkin
۴
۱
Lee Shewan
Finished
۱۵:۲۵
Jack Vincent
۰
۴
Joshua Richardson
Finished
۱۵:۴۵
Jacques Labre
۲
۴
Richie Parkin
Finished
۱۶:۰۰
Lisa Ashton
۲
۴
Lee Shewan
Finished
۱۶:۳۵
Richie Parkin
۴
۳
Jack Vincent
Finished
۱۶:۵۵
Joshua Richardson
۱
۴
Lisa Ashton
Finished
۱۶:۵۵
Lee Shewan
۰
۴
Jacques Labre
Cancelled
۱۷:۱۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید