0
پیش بینی ورزشی
پیش بینی زنده
نتایج زنده
پوکر آنلاین
پاسور
تخته نرد
انفجار
بازی انفجار
کازینو آنلاین
پشتیبانی
راهنما
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد بازی انفجار انفجار پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
World
NBA 2K23 Cyber League
Miami Heat (Cyber)
۱۱۱
۱۰۷
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۰:۳۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۱۴
۱۰۱
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۰۱:۱۰
Chicago Bulls (Cyber)
۷۴
۹۲
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۳:۱۰
Toronto Raptors (Cyber)
۱۱۰
۱۰۹
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۱۷:۵۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۰۴
۹۱
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۰۱:۵۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۰۸
۸۶
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۰۳:۵۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۹۶
۱۱۴
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۷:۵۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۰۰
۱۱۸
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۱۳:۵۰
Miami Heat (Cyber)
۹۵
۱۲۱
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۱۵:۱۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۲۰
۱۲۵
Philadelphia 76ers (Cyber)
Cancelled
۱۶:۳۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۹۸
۱۰۸
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۱۷:۱۰
Boston Celtics (Cyber)
۸۳
۹۰
Miami Heat (Cyber)
Finished
۱۸:۳۰
Miami Heat (Cyber)
۸۱
۹۳
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۲۰:۳۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۹۶
۱۰۳
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۲۱:۱۰
Toronto Raptors (Cyber)
۹۱
۹۸
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۲۳:۵۰
Toronto Raptors (Cyber)
۹۹
۱۰۶
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۲:۳۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۱۱
۱۱۸
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۴:۳۰
Boston Celtics (Cyber)
۹۲
۹۷
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۵:۱۰
Cleveland Cavaliers (Cyber)
۹۲
۷۵
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۰۵:۵۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۹۱
۱۰۵
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۶:۳۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۰۷
۹۴
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۰۷:۱۰
Toronto Raptors (Cyber)
۷۵
۱۱۵
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۸:۳۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۱۴
۸۸
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۰۹:۱۰
Miami Heat (Cyber)
۸۸
۱۰۸
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Cancelled
۰۹:۵۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۹۹
۱۱۱
Boston Celtics (Cyber)
Cancelled
۱۰:۳۰
Toronto Raptors (Cyber)
۱۰۰
۱۰۹
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۱۱:۱۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۰۷
۹۹
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۱۲:۳۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۱۱
۷۴
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۱۳:۱۰
Chicago Bulls (Cyber)
۹۱
۱۱۴
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۱۴:۳۰
Cleveland Cavaliers (Cyber)
۱۰۸
۷۷
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۱۵:۵۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۰۷
۹۱
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۱۹:۱۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۹۵
۱۱۱
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۱۹:۵۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۰۳
۷۹
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۲۱:۵۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۱۲
۸۴
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۲۲:۳۰
Miami Heat (Cyber)
۹۲
۱۱۲
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۲۳:۱۰
World
NBA 2K22 3x3
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Miami Heat 2K22 3x3
Cancelled
۱۸:۰۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۸
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۸:۳۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۹
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۰:۴۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۲
۶
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۷:۲۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۸
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۷:۳۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۷
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۷:۴۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۹
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۸:۲۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۹
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Cancelled
۱۸:۳۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۹
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۸:۵۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۲
۸
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۹:۰۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۲
۹
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۹:۵۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۶
۱۲
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۲۰:۰۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۲
۹
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۲۰:۵۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۸
۱۲
Golden State Warriors 2K22 3x3
Cancelled
۲۱:۲۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۷
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۲۱:۳۵
LA Clippers 2K22 3x3
۶
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۰:۰۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۸
۱۲
Golden State Warriors 2K22 3x3
Cancelled
۰۰:۱۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۹
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Cancelled
۰۰:۲۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۸
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۰:۳۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۳
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۰:۴۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۸
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۰:۵۵
Miami Heat 2K22 3x3
۸
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۱:۰۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۹
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۱:۱۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۸
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۱:۲۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۴
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۱:۳۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۷
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۱:۴۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۹
۱۲
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۱:۵۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۰
۱۳
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۲:۰۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۸
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Cancelled
۰۲:۱۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۶
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۲:۲۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۵
۱۳
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۲:۳۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۴
Chicago Bulls 2K22 3x3
Cancelled
۰۲:۴۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۷
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۲:۵۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۳
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۳:۰۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۱۳
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۳:۱۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۲
۶
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۳:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۴
۱۲
Denver Nuggets 2K22 3x3
Cancelled
۰۳:۳۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۸
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۳:۴۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۳:۵۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۹
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۴:۰۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۹
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۴:۱۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۲
۱۴
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۴:۲۵
LA Clippers 2K22 3x3
۸
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۴:۳۵
Miami Heat 2K22 3x3
۹
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۴:۴۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۷
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۴:۵۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۴
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۵:۰۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۴
۱۲
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۵:۱۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۸
Miami Heat 2K22 3x3
Cancelled
۰۵:۲۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۲
۱۰
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۵:۳۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۲
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۵:۴۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۹
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۵:۵۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۰
۱۳
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۶:۰۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۷
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۶:۱۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۶
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۶:۲۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۶:۳۵
LA Clippers 2K22 3x3
۳
۱۱
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۶:۴۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۹
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۶:۵۵
Miami Heat 2K22 3x3
۷
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۷:۰۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۷
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Cancelled
۰۷:۱۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۷
۱۲
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۷:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۶
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۷:۳۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۵
Miami Heat 2K22 3x3
Cancelled
۰۷:۴۵
LA Clippers 2K22 3x3
۹
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۷:۵۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۷
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۸:۰۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۹
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۸:۱۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۴
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۸:۲۵
LA Clippers 2K22 3x3
۸
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۸:۴۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۸:۵۵
Miami Heat 2K22 3x3
۷
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Cancelled
۰۹:۰۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۶
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۹:۱۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۷
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۹:۲۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۳
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۹:۳۵
Miami Heat 2K22 3x3
۸
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۹:۴۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۱
۱۳
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۹:۵۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۷
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۰:۰۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۸
LA Clippers 2K22 3x3
Cancelled
۱۰:۱۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۵
Miami Heat 2K22 3x3
Cancelled
۱۰:۲۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۸
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۰:۳۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۴
Toronto Raptors 2K22 3x3
Cancelled
۱۰:۵۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۹
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۱:۰۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۷
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۱:۱۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۶
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۱:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۷
۱۲
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۱:۳۵
LA Lakers 2K22 3x3
۳
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۱:۴۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۱:۵۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۳
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۲:۰۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۵
۱۳
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۲:۱۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۶
Boston Celtics 2K22 3x3
Cancelled
۱۲:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۱
۹
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۲:۳۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۷
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۲:۴۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۶
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۲:۵۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۹
۸
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۳:۰۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۳:۱۵
Miami Heat 2K22 3x3
۷
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Cancelled
۱۳:۲۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۴
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۳:۳۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۹
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۳:۴۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۲
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۳:۵۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۸
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۴:۰۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۵
۱۳
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۴:۱۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۲
۸
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۴:۲۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۸
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۴:۳۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۸
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۴:۴۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۸
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۴:۵۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۱۴
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۵:۰۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۶
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۵:۱۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۶
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۵:۲۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۳
۱۴
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۵:۳۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۰
۱۲
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۵:۴۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۹
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۵:۵۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۷
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Cancelled
۱۶:۰۵
LA Lakers 2K22 3x3
۶
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۶:۱۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۹
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۶:۲۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۵
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۶:۳۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۱
۹
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۶:۴۵
LA Clippers 2K22 3x3
۵
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۶:۵۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۲
۱۴
Chicago Bulls 2K22 3x3
Cancelled
۱۷:۰۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۵
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۷:۱۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۹
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۷:۵۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۶
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Cancelled
۱۸:۱۵
Miami Heat 2K22 3x3
۵
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۸:۴۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۰
۱۲
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۹:۱۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۲
۱۰
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۹:۲۵
Miami Heat 2K22 3x3
۸
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Cancelled
۱۹:۳۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۷
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۹:۴۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۶
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۲۰:۱۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۲
۱۰
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۲۰:۲۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۲
۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
Cancelled
۲۰:۳۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۷
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Cancelled
۲۰:۴۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۳
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۲۱:۰۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۳
۱۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
Cancelled
۲۱:۱۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۶
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۲۱:۴۵
LA Clippers 2K22 3x3
۷
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۲۱:۵۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۷
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Cancelled
۲۲:۰۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۷
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Cancelled
۲۲:۱۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۹
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۲۲:۲۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۴
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۲۲:۳۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۸
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۲۲:۴۵
LA Clippers 2K22 3x3
۶
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۲۲:۵۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۹
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۲۳:۰۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۹
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۲۳:۱۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۸
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۲۳:۲۵
LA Clippers 2K22 3x3
۹
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۲۳:۳۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۴
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۲۳:۴۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۲
۱۰
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۲۳:۵۵
World
NBA 2K22 Cyber League
Phoenix Suns (Cyber)
۱۰۵
۱۲۳
Miami Heat (Cyber)
Finished
۰۱:۱۰
Phoenix Suns (Cyber)
۹۹
۱۲۲
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۳:۱۰
New Orleans Pelicans (Cyber)
۱۳۴
۱۲۶
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۷:۵۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۲۶
۱۱۱
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۱۰:۳۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۱۶
۹۹
Charlotte Hornets (Cyber)
Finished
۱۲:۳۰
Phoenix Suns (Cyber)
۱۳۴
۱۲۶
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۳:۵۰
New Orleans Pelicans (Cyber)
۱۱۸
۱۳۸
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۱۵:۱۰
Chicago Bulls (Cyber)
۱۳۳
۱۱۱
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۱۷:۵۰
Phoenix Suns (Cyber)
۱۱۹
۱۲۳
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۲۳:۵۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۱۵
۱۰۰
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۲:۳۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۱۶
۱۲۶
Miami Heat (Cyber)
Finished
۰۴:۳۰
Los Angeles Clippers (Cyber)
۱۳۸
۱۲۶
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۰۵:۱۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۱۱
۱۳۳
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۵:۵۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۱۲
۵۵
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۶:۳۰
Los Angeles Clippers (Cyber)
۹۰
۱۴۹
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۰۷:۱۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۰۱
۱۲۵
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۰۸:۳۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۳۴
۱۰۵
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۰۹:۱۰
Los Angeles Clippers (Cyber)
۱۲۲
۱۳۱
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۹:۵۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۹۱
۱۱۷
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۱۱:۱۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۳۱
۱۳۶
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۱۱:۵۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۱۸
۹۴
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۱۳:۱۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۲۰
۱۲۸
Miami Heat (Cyber)
Finished
۱۴:۳۰
Phoenix Suns (Cyber)
۱۰۸
۱۳۱
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۱۵:۵۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۱۸
۱۲۸
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۱۷:۱۰
Utah Jazz (Cyber)
۱۰۳
۱۰۸
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۱۸:۳۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۰۷
۱۲۵
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۱۹:۱۰
Golden State Warriors (Cyber)
۱۴۱
۱۳۲
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۱۹:۵۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۲۲
۱۱۸
Charlotte Hornets (Cyber)
Finished
۲۰:۳۰
Los Angeles Clippers (Cyber)
۱۱۷
۱۳۲
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۲۱:۱۰
Phoenix Suns (Cyber)
۱۱۵
۹۰
Miami Heat (Cyber)
Finished
۲۱:۵۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۱۴
۸۷
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۲۲:۳۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۲۴
۱۱۴
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۲۳:۱۰
World
NBA 2K21 1x1
Kobe Bryant
۱۱
۱۳
Michael Jordan
Finished
۰۲:۵۰
Bradley Beal
۱۱
۹
Tracy McGrady
Finished
۱۷:۴۰
James Harden
۱۲
۱۰
Luka Doncic
Finished
۲۰:۴۰
Bradley Beal
۱۱
۸
Tracy McGrady
Finished
۲۰:۵۰
Damian Lillard
۹
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۲۱:۴۰
Russell Westbrook
۵
۱۱
Bradley Beal
Finished
۰۰:۰۰
Luka Doncic
۵
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۰:۱۰
James Harden
۱۱
۸
Tracy McGrady
Finished
۰۰:۲۰
LeBron James
۱۱
۶
Kobe Bryant
Finished
۰۰:۳۰
Bradley Beal
۳
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۰:۴۰
Russell Westbrook
۱
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۰:۵۰
Tracy McGrady
۱۱
۴
James Harden
Finished
۰۱:۰۰
Kobe Bryant
۱۲
۵
Damian Lillard
Finished
۰۱:۱۰
LeBron James
۱۱
۸
Michael Jordan
Finished
۰۱:۲۰
Kawhi Leonard
۱۱
۴
Luka Doncic
Finished
۰۱:۳۰
Tracy McGrady
۱۳
۱۰
Bradley Beal
Finished
۰۱:۴۰
Damian Lillard
۳
۱۱
James Harden
Finished
۰۱:۵۰
LeBron James
۱۲
۱
Russell Westbrook
Finished
۰۲:۰۰
Michael Jordan
۷
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۲:۱۰
Tracy McGrady
۵
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۲:۲۰
Bradley Beal
۸
۱۱
James Harden
Finished
۰۲:۳۰
LeBron James
۱۱
۵
Luka Doncic
Finished
۰۲:۴۰
Russell Westbrook
۱۱
۷
Damian Lillard
Finished
۰۳:۰۰
Kawhi Leonard
۱۱
۳
Tracy McGrady
Finished
۰۳:۱۰
LeBron James
۱۱
۳
James Harden
Finished
۰۳:۲۰
Michael Jordan
۵
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۳:۳۰
Kobe Bryant
۱۱
۱
Russell Westbrook
Finished
۰۳:۴۰
Damian Lillard
۵
۱۱
Kawhi Leonard
Cancelled
۰۳:۵۰
Tracy McGrady
۱۱
۱۳
James Harden
Finished
۰۴:۰۰
Michael Jordan
۱۴
۱۲
LeBron James
Finished
۰۴:۱۰
Bradley Beal
۱۲
۱۰
Russell Westbrook
Finished
۰۴:۲۰
Luka Doncic
۹
۱۱
Damian Lillard
Finished
۰۴:۳۰
James Harden
۸
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۰۴:۴۰
Michael Jordan
۱۱
۵
Kawhi Leonard
Finished
۰۴:۵۰
Russell Westbrook
۱۱
۷
Bradley Beal
Finished
۰۵:۰۰
Damian Lillard
۶
۱۱
LeBron James
Finished
۰۵:۱۰
Luka Doncic
۱۱
۵
James Harden
Finished
۰۵:۲۰
Kawhi Leonard
۴
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۵:۳۰
Tracy McGrady
۶
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۵:۴۰
LeBron James
۱۱
۵
Damian Lillard
Finished
۰۵:۵۰
Russell Westbrook
۶
۱۱
James Harden
Finished
۰۶:۰۰
Bradley Beal
۴
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۶:۱۰
Kawhi Leonard
۵
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۶:۲۰
Kobe Bryant
۵
۱۱
LeBron James
Finished
۰۶:۳۰
Damian Lillard
۷
۱۱
Russell Westbrook
Finished
۰۶:۴۰
Michael Jordan
۱۱
۱
Bradley Beal
Finished
۰۶:۵۰
Luka Doncic
۱۰
۱۳
Tracy McGrady
Finished
۰۷:۰۰
LeBron James
۱۱
۲
James Harden
Finished
۰۷:۱۰
Damian Lillard
۶
۱۲
Kawhi Leonard
Finished
۰۷:۲۰
Bradley Beal
۱۱
۸
Russell Westbrook
Finished
۰۷:۳۰
Michael Jordan
۱۱
۳
Tracy McGrady
Finished
۰۷:۴۰
Kobe Bryant
۱۰
۱۲
LeBron James
Finished
۰۷:۵۰
James Harden
۱۱
۸
Luka Doncic
Finished
۰۸:۰۰
Kawhi Leonard
۱۱
۲
Russell Westbrook
Finished
۰۸:۱۰
Tracy McGrady
۱۱
۹
Damian Lillard
Cancelled
۰۸:۲۰
Bradley Beal
۲
۱۱
Michael Jordan
Cancelled
۰۸:۳۰
James Harden
۷
۱۱
LeBron James
Finished
۰۸:۴۰
Luka Doncic
۱۱
۷
Russell Westbrook
Finished
۰۸:۵۰
Kawhi Leonard
۱۱
۵
Kobe Bryant
Finished
۰۹:۰۰
Tracy McGrady
۴
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۹:۱۰
Bradley Beal
۱۴
۱۱
Damian Lillard
Finished
۰۹:۲۰
Russell Westbrook
۱۰
۱۲
James Harden
Finished
۰۹:۳۰
Kawhi Leonard
۱۰
۱۲
LeBron James
Finished
۰۹:۴۰
Michael Jordan
۱۱
۶
Kobe Bryant
Finished
۰۹:۵۰
Luka Doncic
۱۲
۱۰
Damian Lillard
Finished
۱۰:۰۰
Bradley Beal
۷
۱۱
Tracy McGrady
Cancelled
۱۰:۱۰
LeBron James
۱۱
۴
Russell Westbrook
Finished
۱۰:۲۰
James Harden
۱
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۰:۳۰
Michael Jordan
۱۳
۱۵
Luka Doncic
Finished
۱۰:۴۰
Damian Lillard
۷
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۱۰:۵۰
LeBron James
۱۱
۴
Russell Westbrook
Finished
۱۱:۰۰
James Harden
۹
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۱:۱۰
Michael Jordan
۱۱
۷
Kawhi Leonard
Finished
۱۱:۲۰
Bradley Beal
۴
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۱:۳۰
LeBron James
۱۱
۶
Damian Lillard
Cancelled
۱۱:۴۰
Tracy McGrady
۶
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۱:۵۰
Kawhi Leonard
۱۱
۵
James Harden
Finished
۱۲:۰۰
Bradley Beal
۸
۱۱
Russell Westbrook
Finished
۱۲:۱۰
Damian Lillard
۱۰
۱۲
Luka Doncic
Finished
۱۲:۲۰
Tracy McGrady
۱۱
۹
Michael Jordan
Finished
۱۲:۳۰
Kawhi Leonard
۱۱
۸
Kobe Bryant
Finished
۱۲:۴۰
Bradley Beal
۱۱
۸
James Harden
Finished
۱۲:۵۰
Luka Doncic
۱۲
۱۰
Damian Lillard
Finished
۱۳:۰۰
Michael Jordan
۱۱
۷
Russell Westbrook
Finished
۱۳:۱۰
Kobe Bryant
۱۲
۷
Tracy McGrady
Finished
۱۳:۲۰
Kawhi Leonard
۵
۱۱
LeBron James
Finished
۱۳:۳۰
James Harden
۱۱
۹
Luka Doncic
Cancelled
۱۳:۴۰
Michael Jordan
۱۱
۴
Damian Lillard
Finished
۱۳:۵۰
Bradley Beal
۱۱
۸
Tracy McGrady
Finished
۱۴:۰۰
Kawhi Leonard
۱۱
۳
Russell Westbrook
Finished
۱۴:۱۰
Kobe Bryant
۱۱
۵
James Harden
Finished
۱۴:۲۰
Luka Doncic
۲
۱۱
LeBron James
Finished
۱۴:۳۰
Damian Lillard
۶
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۴:۴۰
Kawhi Leonard
۱۱
۳
Tracy McGrady
Finished
۱۴:۵۰
Russell Westbrook
۱۲
۸
Bradley Beal
Finished
۱۵:۰۰
Kobe Bryant
۱۱
۴
Luka Doncic
Finished
۱۵:۱۰
Michael Jordan
۱۱
۴
Damian Lillard
Finished
۱۵:۲۰
LeBron James
۱۱
۳
Tracy McGrady
Cancelled
۱۵:۳۰
Kawhi Leonard
۱۱
۷
Bradley Beal
Finished
۱۵:۴۰
James Harden
۱۱
۸
Kobe Bryant
Cancelled
۱۵:۵۰
Damian Lillard
۹
۱۱
Russell Westbrook
Finished
۱۶:۰۰
Michael Jordan
۱۱
۵
Tracy McGrady
Finished
۱۶:۱۰
Kawhi Leonard
۸
۱۱
LeBron James
Finished
۱۶:۲۰
Kobe Bryant
۱۱
۵
James Harden
Finished
۱۶:۳۰
Luka Doncic
۱۱
۷
Russell Westbrook
Cancelled
۱۶:۴۰
Tracy McGrady
۱۱
۸
Michael Jordan
Finished
۱۶:۵۰
Bradley Beal
۲
۱۱
LeBron James
Finished
۱۷:۰۰
Kawhi Leonard
۱۰
۱۲
Kobe Bryant
Finished
۱۷:۱۰
Russell Westbrook
۹
۱۱
Luka Doncic
Cancelled
۱۷:۲۰
James Harden
۱۱
۶
Damian Lillard
Finished
۱۷:۳۰
Kobe Bryant
۱۱
۵
Michael Jordan
Finished
۱۷:۵۰
Luka Doncic
۴
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۸:۰۰
LeBron James
۱۱
۷
Damian Lillard
Finished
۱۸:۱۰
James Harden
۹
۱۱
Russell Westbrook
Finished
۱۸:۲۰
Michael Jordan
۱۲
۵
Bradley Beal
Finished
۱۸:۳۰
Tracy McGrady
۶
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۸:۴۰
Kobe Bryant
۱۲
۵
Damian Lillard
Cancelled
۱۸:۵۰
Russell Westbrook
۶
۱۱
James Harden
Cancelled
۱۹:۰۰
Luka Doncic
۱۱
۵
Bradley Beal
Finished
۱۹:۱۰
Michael Jordan
۱۵
۱۳
Tracy McGrady
Finished
۱۹:۲۰
Kawhi Leonard
۸
۱۱
LeBron James
Cancelled
۱۹:۳۰
Kobe Bryant
۱۱
۵
Russell Westbrook
Finished
۱۹:۴۰
Damian Lillard
۵
۱۱
James Harden
Finished
۱۹:۵۰
Tracy McGrady
۲
۱۱
Luka Doncic
Finished
۲۰:۰۰
LeBron James
۹
۱۱
Michael Jordan
Finished
۲۰:۱۰
Kobe Bryant
۶
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۲۰:۲۰
Russell Westbrook
۱۱
۹
Damian Lillard
Finished
۲۰:۳۰
LeBron James
۱۱
۱
Kobe Bryant
Finished
۲۱:۰۰
Kawhi Leonard
۱۱
۵
Russell Westbrook
Finished
۲۱:۱۰
Luka Doncic
۷
۱۲
James Harden
Finished
۲۱:۲۰
Michael Jordan
۱۱
۶
Bradley Beal
Cancelled
۲۱:۳۰
Tracy McGrady
۱۲
۱۰
Russell Westbrook
Finished
۲۱:۵۰
Kawhi Leonard
۱۱
۸
Luka Doncic
Finished
۲۲:۰۰
Bradley Beal
۵
۱۱
LeBron James
Finished
۲۲:۱۰
Michael Jordan
۱۱
۴
Damian Lillard
Cancelled
۲۲:۲۰
Tracy McGrady
۷
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۲۲:۳۰
Luka Doncic
۱۲
۱۰
Russell Westbrook
Finished
۲۲:۴۰
LeBron James
۱۱
۴
Bradley Beal
Finished
۲۲:۵۰
Kawhi Leonard
۱۱
۶
James Harden
Finished
۲۳:۰۰
Michael Jordan
۱۱
۴
Tracy McGrady
Finished
۲۳:۱۰
Luka Doncic
۱۱
۶
Damian Lillard
Finished
۲۳:۲۰
LeBron James
۱۱
۴
Russell Westbrook
Finished
۲۳:۳۰
Kawhi Leonard
۱۰
۱۲
Kobe Bryant
Finished
۲۳:۴۰
Tracy McGrady
۱۵
۱۲
Bradley Beal
Finished
۲۳:۵۰
World
Virtual E-comp Basketball (4x8 mins / OT - 4 mins)
San Antonio Spurs (Cyber)
۶۰
۸۴
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۱۴:۵۷
Denver Nuggets (Cyber)
۸۳
۸۱
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۲۰:۵۰
Denver Nuggets (Cyber)
۷۵
۸۳
San Antonio Spurs (Cyber)
Finished
۰۰:۱۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۸۱
۷۶
New York Knicks (Cyber)
Finished
۰۰:۳۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۶۲
۵۵
Orlando Magic (Cyber)
Finished
۰۱:۳۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۹۲
۹۶
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۱:۴۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۸۲
۷۸
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۲:۰۷
Golden State Warriors (Cyber)
۷۷
۷۵
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۲:۲۷
Orlando Magic (Cyber)
۷۴
۶۶
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۳:۰۷
Portland Trail Blazers (Cyber)
۹۰
۶۰
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۰۳:۲۷
Phoenix Suns (Cyber)
۶۴
۷۶
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۰۳:۴۷
Denver Nuggets (Cyber)
۷۶
۸۶
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۴:۰۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۸۱
۷۵
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۴:۴۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۷۱
۶۴
Orlando Magic (Cyber)
Finished
۰۵:۰۷
Indiana Pacers (Cyber)
۷۳
۷۲
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۰۵:۵۷
Sacramento Kings (Cyber)
۷۹
۶۴
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۶:۱۷
New York Knicks (Cyber)
۴۴
۷۶
Washington Wizards (Cyber)
Finished
۰۶:۳۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۷۳
۶۷
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۷:۰۰
Denver Nuggets (Cyber)
۸۸
۷۱
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۷:۱۷
Sacramento Kings (Cyber)
۶۲
۷۳
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۷:۵۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۴۹
۷۷
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۷:۵۷
San Antonio Spurs (Cyber)
۵۸
۸۴
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۸:۳۷
Denver Nuggets (Cyber)
۷۴
۶۴
San Antonio Spurs (Cyber)
Finished
۰۹:۳۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۷۴
۶۲
New York Knicks (Cyber)
Finished
۰۹:۵۰
Sacramento Kings (Cyber)
۶۴
۷۱
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۱۰:۱۰
Golden State Warriors (Cyber)
۷۷
۶۴
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۱۰:۳۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۷۶
۵۸
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۱۱:۱۰
New Orleans Pelicans (Cyber)
۳۹
۳۶
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۱:۳۰
Indiana Pacers (Cyber)
۷۴
۵۸
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۱۱:۵۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۷۱
۷۸
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۱۲:۰۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۸۰
۶۳
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۲:۴۷
Denver Nuggets (Cyber)
۷۶
۹۲
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۳:۱۰
New York Knicks (Cyber)
۷۲
۷۸
Detroit Pistons (Cyber)
Cancelled
۱۳:۵۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۶۹
۵۹
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۱۴:۱۷
New York Knicks (Cyber)
۷۴
۸۶
Washington Wizards (Cyber)
Finished
۱۴:۳۷
Golden State Warriors (Cyber)
۸۴
۶۸
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۱۵:۳۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۷۳
۸۹
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۱۶:۰۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۸۸
۵۸
New York Knicks (Cyber)
Finished
۱۶:۱۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۸۱
۸۶
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۶:۳۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۱۰۴
۱۰۰
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۱۷:۲۷
Portland Trail Blazers (Cyber)
۷۱
۸۰
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۱۷:۴۷
Phoenix Suns (Cyber)
۷۸
۶۴
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۱۸:۰۷
Denver Nuggets (Cyber)
۸۹
۶۹
San Antonio Spurs (Cyber)
Finished
۱۸:۲۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۷۱
۵۹
Indiana Pacers (Cyber)
Finished
۱۹:۰۷
Sacramento Kings (Cyber)
۷۷
۶۴
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۱۹:۲۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۸۰
۷۸
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۱۹:۴۷
New York Knicks (Cyber)
۷۵
۸۳
Washington Wizards (Cyber)
Finished
۲۰:۰۷
Dallas Mavericks (Cyber)
۵۳
۸۰
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۲۱:۱۰
New Orleans Pelicans (Cyber)
۷۷
۸۶
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۲۱:۵۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۷۷
۶۶
Orlando Magic (Cyber)
Finished
۲۲:۱۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۷۵
۸۳
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۲۲:۳۷
New York Knicks (Cyber)
۷۶
۸۲
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۲۲:۵۷
Orlando Magic (Cyber)
۶۱
۷۵
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۲۳:۳۷
World
NBA 2K23 Cyber Championship
Golden State Warriors (Cyber)
۱۰۴
۱۳۲
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۱۶:۴۴
Cleveland Cavaliers (Cyber)
۱۰۸
۹۲
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۱۸:۲۱
Golden State Warriors (Cyber)
۱۰۷
۱۰۶
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۱۱:۴۲
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۱۰
۱۱۷
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۱۴:۵۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید